25 juni 2024

Waar moet je aan denken bij een zakelijke verhuizing?

Verhuizen vergt de nodige planning. Een zakelijke verhuizing zal daarom ook veel tijd in beslag nemen. Om de verhuizing soepel te laten verlopen is het van belang dat je voor de verhuizing al je spullen uitzoekt, inpakt en van een label voorziet. Je kan de verhuizing zelf regelen of uit handen geven en door een ander bedrijf laten organiseren. Dit scheelt tijd voor jou als werkgever. Deze tijd kun je weer een waardevolle zaken stoppen.

Wat kost een zakelijke verhuizing?

Een bedrijfsverhuizing brengt kosten met zich mee en het is heel wat werk. Een complete verhuizing van een bedrijf met ongeveer 45 werkplaatsen kost ongeveer tussen de €5000,- en €6000,-. Bij de prijs zijn meestal een x aantal verhuisdozen inbegrepen en het verhuizen van de keuken, pauzeruimte en vergaderruimte zit hierbij. Als je bedrijf meerdere werkplaatsen heeft, dan zullen de kosten oplopen. Je zou ook het een en ander zelf kunnen doen waardoor het kostenplaatje goedkoper uitvalt. 

Waar heb je recht op als je je bedrijf verhuist?

Er is wettelijk niets vastgelegd over de gevolgen voor de werknemers als je je bedrijf verhuist. Een werkgever is vrij om zijn bedrijfsactiviteiten elders voort te zetten. Als een ondernemingsraad een verhuizing van het bedrijf afraad, mag de werkgever alsnog de verhuizing voortzetten en het advies naast zich neerleggen. Voor werknemers is het vervelend als de reistijd toeneemt. Het is voor jou als werkgever nodig om dergelijke nadelige gevolgen op te vangen. Als werkgever zou je kunnen aanbieden om een vergoeding te geven voor eventuele verhuizing naar een plek dichterbij het werk en ook kun je je werknemers thuiswerk aanbieden waardoor ze geen reistijd meer hebben en gemakkelijk vanuit huis kunnen inloggen en/of werken. Als een werknemer dit niet wilt en de keuze voorlegt om zijn dienstverband te beëindigen, dan is dat in principe het risico voor de werknemer. Wel moet je als werknemer je inspannen om een oplossing te vinden.