25 juni 2024

Een privé detective doet professioneel onderzoek

Wie zakelijk of particulier iets wil laten uitzoeken kan dat doen met behulp van een privé detective. Het gaat daarbij vrijwel altijd om potentiële conflicten. Het onderzoek wordt in de meeste gevallen zo gedaan, dat de ‘verdachte’ er niets van merkt. Tevens moet het onderzoek zo worden uitgevoerd, dat eventueel bewijsmateriaal bij een rechtszaak kan worden gebruikt. Het vak van privé detective voldoet in België aan strenge wettelijke normen. Je kunt dus met een gerust hart een privé detective inhuren om jouw probleem te laten onderzoeken. Als de situatie daar aanleiding toe geeft kan een privé detective in de rechtbank optreden als onafhankelijke getuige.

Onderzoek van zakelijke conflicten

Als bedrijven gebruik maken van een privé detective is dat om een zakelijk conflict te onderzoeken. Dat kan gaan om een conflict met een ander bedrijf, maar het gaat soms ook om overtredingen van eigen werknemers. Daarbij kan worden gedacht aan onterecht ziekteverzuim, de inzet van bedrijfsmiddelen en ander personeel voor privé doeleinden, chantage of sabotage door ondergeschikte werknemers, diefstal, of de verkoop van bedrijfsgeheimen. Afhankelijk van het onderzoek wordt met de privé detective een plan van aanpak gemaakt. Vooraf wordt nauwkeurig omschreven hoe de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd.

Particuliere conflicten

Bij particuliere conflicten gaat het bijna altijd om problemen in de relationele sfeer, burenruzies of om ruzies tussen familieleden. Je kunt dan een privé detective inhuren om het bewijs te verzamelen van overtredingen. Dat kan van alles zijn. Je kunt mensen laten schaduwen om erachter te komen of ze een gokverslaving hebben, of ze vernielingen aanrichten en of ze overspel plegen. Met de privé detective worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Dat kan schriftelijk, met beeldmateriaal en zelfs door de communicatieverkeer via een smartphone te onderscheppen. De mensen die worden onderzocht worden onzichtbaar gevolgd.

Officiële documentatie

Een privé detective inhuren gaat gepaard met het afsluiten van een overeenkomst, die door de opdrachtgever en de privé detective ondertekend moeten worden. Vervolgens zal de opdrachtgever met de detective bespreken wat hij wil laten onderzoeken. Het onderzoek zal dan worden uitgevoerd, waarna de privé detective zijn bevindingen in een eindrapport verwerkt. In dat rapport is gedetailleerd beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd, met een precieze vermelding van de plaats, datum en het tijdstip. Het rapport bevat daarnaast een verantwoording van de gemaakte kosten. Uiteraard maakt ook het bewijsmateriaal deel uit van het eindrapport. Het rapport heeft een officieel nummer, dat rechtsgeldig is.

Wat kost een privé detective?

Een privé detective inhuren brengt uiteraard kosten met zich mee. Hoe hoog die zijn is niet in algemene termen aan te geven. De detective zal tijdens de gesprekken suggesties doen over de wijze van aanpak van het onderzoek, inclusief de kosten. Als opdrachtgever heb je de mogelijkheid om af te wijken van de voorgestelde werkwijze. Als tijdens het onderzoek blijkt dat de de werkzaamheden te duur worden kun je het onderzoek voortijdig staken. Bij een onderzoek door een privé detective is de opdrachtgever altijd leidend.